Mẫu xe & Giá – Chọn mẫu xe

ECOSPORT


Giá khởi điểm đề nghị: 545,000,000 VNĐ

Tiết kiệm nhiên liệu: 1.0L

EVEREST


Giá khởi điểm đề nghị: 999,000,000 VNĐ

Tiết kiệm nhiên liệu: 2.0L

EXPLORER


Giá khởi điểm đề nghị: 2,268,000,000 VNĐ

Tiết kiệm nhiên liệu: 2.3L

RANGER


Giá khởi điểm đề nghị: 616,000,000 VNĐ

Tiết kiệm nhiên liệu: 2.0L

TRANSIT


Giá khởi điểm đề nghị: 798,000,000 VNĐ

Tiết kiệm nhiên liệu: 2.4L

RAPTOR


Giá khởi điểm đề nghị: 1,198,000,000 VNĐ

Tiết kiệm nhiên liệu: 2.0L

TOURNEO


Giá khởi điểm đề nghị: 999,000,000 VNĐ

Tiết kiệm nhiên liệu: 2.0L

Call Now